Tarief en terugbetaling

Tarief

Een sessie duurt gemiddeld 45 min.

  • Voor een sessie wordt 60 euro gevraagd. Dit kan cash, per overschrijving of met de bancontact app worden afgerekend. Dit gebeurt steeds na elke sessie.
  • Voor overleg op verplaatsing wordt 60 euro per uur gevraagd + verplaatskost en tijd.
  • Voor observaties op school of thuis wordt 60 euro per uur gevraagd + verplaatskost en tijd.
  • Intelligentieonderzoek + verslag: 150 euro
  • Aandachtsonderzoek + verslag: 90 euro
  • Aangepast onderzoek: 60 euro per uur


Terugbetaling

De meeste mutualiteiten voorzien een vorm van terugbetaling. Dit kan u meestal op de website terugvinden onder 'terugbetaling psychotherapie'. U kan dit formulier meebrengen en laten ondertekenen. Hoeveel sessies terugbetaald worden is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.


In de Media

In de media wordt beweerd dat iedereen vanaf september voor 11 € bij de psycholoog terecht kan.

 

Deze info klopt niet.

 

Er is deze zomer een akkoord met het RIZIV getekend, maar dit moet nog volledig uitgewerkt worden. Er is een beperkt budget en het hangt af van wat er regionaal beslist wordt wat hiermee zal gebeuren. Vele zaken zijn nog onduidelijk, ook voor ons als psychologen. Zeker is dat niet iedereen bij alle psychologen voor 11 € zal terechtkunnen en ook slechts voor een beperkt aantal sessies. Er wordt ten vroegste in december-januari meer duidelijkheid verwacht.

 

Voorlopig blijft alles dus bij het oude.

 

Indien we over meer info beschikken, houden we je op de hoogte. Informatie kan ook gevolgd worden via psychologenkringmeetjesland.be of via de website van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).


Update (08/01/2022): De terugbetaling is nog niet van start gegaan.kevin.olieux@gmail.com - GSM: 0472 86 19 34 - Molenslag 10, 9921 Lievegem (Vinderhoute)

Erkenningsnummer: 851110311 - Visumnummer: 272865 - Ondernemingsnummer: 0834.709.744